İSTE

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tanıtım

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Nedir?

Mühendislik ve Doğa Bilimleri, temel bilimleri kullanarak gerçek dünya problemlerine teknolojik çözümler üreten bir bilimler grubudur. Bir toplumun buluş yapabilme yeteneğinin, sorunları çözme arzusunun / yeteneğinin ve kültürel zenginliklerinin kanıtı olarak teknolojik yenilikler gösterilebilir. Bu bağlamda bakıldığında; teknolojik yenilikler bulunduğu toplumdan etkilenip yine o toplumu etkilediği sonucu çıkarılabilir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, merak ile tetiklenen, çalışma ile kazanılan, fizik, kimya ve matematik vb. temel bilimlerin ustaca uygulanması sonucunda tecrübe ve uygulama ile gelişen, malzeme bilgisini makine ve cihazlara dönüştüren, ekonomik ve ölçülü bir biçimde ürünlerini insanlık yararına sunan meslek gurubu olarak tanımlamak yerinde olacaktır.

İSTE MDBF Tarihçesi

İskenderun Teknik Üniversitesi 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6640 sayılı Kanun ile 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek-160 maddesi ile kurulmuştur. Zaman içerisinde akademik birimler hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesi için üniversite vizyonuna ve bölgenin özelliklerine göre yeniden tasarlanmış ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 13/06/2016 tarihinde İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

Fakültemiz, Hatay ili İskenderun ilçe merkezinde yer alan İSTE Merkez Kampüsünde bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde

 • Bilgisayar Mühendisliği,
 • Biyomedikal Mühendisliği,
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
 • Endüstri Mühendisliği,
 • İnşaat Mühendisliği,
 • Makine Mühendisliği,
 • Mekatronik Mühendisliği,
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
 • Mühendislik Temel Bilimleri,
 • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerin her birinde görevli olan öğretim üyeleri ve elemanları çalışmalarında inovasyon ve teknolojinin hep ön planda tutulduğu, öğrenci odaklı, yenilikçi eğitim/öğretim modellerini kullanan bir yapıya sahiptir.

Fakültemizin 9 bölümünde lisans, 7 bölümünde yüksek lisans ve 4 bölümünde ise hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetleri 22 Profesör, 17 Doçent, 43 Dr. Öğretim Üyesi ve 45 Araştırma Görevlisi olmak üzere 127 öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.

Misyonumuz (Özgörevimiz)

İskenderun Teknik Üniversitesinin en önemli üst vizyonu olan "TEKNOVERSİTE" kavramını ve Sanayi 4.0'ı rehber edinerek inovasyonu ve teknolojiyi önde tutan, sanayi çalışmalarını üniversitelere / üniversite çalışmalarını sanayiye aktarabilen, Mühendislik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve çalışma becerilere sahip, temel değerlerimizi benimsemiş inovatif ve analitik düşünme yeteneğine sahip, özgür düşünceli, kişilikli, aydın, araştırmacı, girişimci, kendine güvenen donanımlı mühendisler yetiştirerek, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üretmek, ürettiği bilgileri toplumun kullanımına sunmaktır.

Vizyonumuz

Nitelikli ve özverili akademik kadrosu ile vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, inovasyon ve teknolojiy ile

 • tüm kaynakları yetkin kullanabilen,
 • Sanayi 4.0'ı rehber edinerek inovasyonu ve teknolojiyi sadece konuşan değil, üreten-yaşayan ve yaşatan,
 • sanayi ile işbirliği yanında, bölge sorunlarına çözüm bulabilme açısından Türkiye'de öncü;
 • analitik düşüncesini yaratıcılığıyla bütünleştiren ve mesleki alanda donanımlı Mühendisler yetiştiren
 • kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören,
 • araştırma ve eğitim alanındaki yaratıcılığı ile bir referans noktası olan,
 • mensubu olmakla gurur duyulan

bir Fakülte olmaktır.

Değerlerimiz

 • Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilke ve değerlerine bağlılık,
 • Milli ve manevi değerlere bağlılık,
 • Yenilikçilik,
 • Bilimsellik,
 • Etik değerlere bağlılık,
 • Girişimcilik,
 • Evrensellik,
 • Sosyal sorumluluk,
 • Paydaş odaklılık,
 • Hesap verebilirlik,
 • Çevreye duyarlılıktır.

İşletmede Mesleki Eğitim (İME)

Misyonumuz ışığında Mühendislik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve çalışma becerilere sahip donanımlı mühendisler yetiştirmemize destek sağlamak amacıyla Üniversitemizde İşletmede Mesleki Eğitim (İME) programı uygulanmaktadır.

İşletmede Mesleki Eğitim (İME), Lisans ve Önlisans programlarına kayıtlı, alttan dersleri olmayan ve başarılı öğrencilerimizden İş Dünyasını tercih edenlere mezuniyetlerinin hemen öncesinde kendi vizyon ve amaçlarına uygun tam zamanlı çalışma deneyimi sunan bir programdır. Bu kapsamda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde başarı ile yürütülmektedir.

İSTE – İME'nin Ülkemizde ve dünyada uzun dönem staj programını uygulayan üniversitelerden daha farklı ve özgün yapısıyla kendine has bir karakteristiği vardır.

 • İME programını tercih eden öğrencilere teorik derslerinin tamamı bittiği için "stajyer" değil mesleğe ilk adımlarını atan ve İş Dünyası ile Üniversite arasında adeta bir köprü konumunda olan "Entegratör" unvanını veriyoruz.
 • İME, Üniversite - Sanayi İşbirliği kapsamında hem öğrencilere hem de firmalara seçme hakkı tanımaktadır.
 • Zorunlu bir uygulama olmayıp seçmeli ders kategorisindedir.
 • Öğrenciler kendi istekleri, vizyonları ve amaçları doğrultusunda entegre olmak istediği sektörü ve hatta firmayı tercih ettiği için başarılı bir İME uygulaması yapılmaktadır.
 • Öğrenciler çalışmak istedikleri firmalarla daha önceden mülakatlar yaparak özgüvenlerini ve girişimciliklerini geliştirme imkanı bulmaktadırlar.
 • Ayrıca, Firmalar da ön mülakatlar yaparak Entegratörleri kendileri belirleyebilmektedir.
 • Sadece belirli bir Fakülte veya Meslek grubu için değil, üniversitede öğrenci alan tüm Fakültelerde, Yüksek Okullarda ve Meslek Yüksek Okullarda bölümlere uygun işletmelerde ve departmanlarda başarı ile uygulanmaktadır.
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri öğrencileri bünyesinde mühendis bulunduran, Entegratörlerimiz için istihdam olanağı sunabilen firmalarda mezuniyetlerine bir adım kala tecrübe kazanma fırsatı yakalamaktadır.
 • İşletmeler İnsan Kaynakları stratejilerini geliştirebilmek ve İnsan Kaynakları Planlamalarına katkı sunabilmek adına İME programı sayesinde istihdam etmeyi planladıkları mesleklerden Entegratörler tercih ederek deneme sürecini program kapsamında yürütebilmektedir.
 • Ayrıca her bir Entegratörün hem üniversiteden hem de firmadan bir danışmanı mevcuttur.

YÖNETİM

Dekan: Prof. Dr. Umur Korkut SEVİM
Dahili: 2000
e-posta: ukorkut.sevim@iste.edu.tr

Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Meryem YEŞİLOT KAPLAN
Dahili: 2001
e-posta: meryem.yesilotkaplan@iste.edu.tr

Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Volkan AKDOĞAN
Dahili: 2002
e-posta: volkan.akdogan@iste.edu.tr
Fakülte Sekreteri: Nevzat ERGÜN

FAKÜLTE KURULU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, Dekan'ın başkanlığında Fakülte'ye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl süreyle görev yapmak üzere, Fakülte'deki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşmaktadır.

Prof. Dr. Umur Korkut SEVİM (Dekan, İnşaat Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Tolga DEPÇİ (Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Ali KOÇ (Makine Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Beşir DANDIL (Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Fatih ÜNEŞ (İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Gökhan GÜNDÜZ (Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet EYYUPHAN YAKINCI (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Muharrem KARAASLAN (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Yakup KAR (Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Abdulla SAKALLI (Endüstri Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Bilge İNAN (Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü, Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Gökhan NUR (Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Yakup KUTLU (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi İpek ABASIKELEŞ TURGUT (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Yunus EROĞLU (Endüstri Mühendisliği Bölümü)

Raportör Nevzat ERGÜN (Fakülte Sekreteri / Raportör)

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, Fakülte Dekanı'nın başkanlığında, Fakülte Kurulu'nun üç yıl için seçtiği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşmaktadır.

Prof.Dr. Umur Korkut SEVİM (Başkan, İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi)

Prof.Dr. Tolga DEPCİ (Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Öğretim Üyesi)

Prof.Dr. Selçuk MISTIKOĞLU (Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi)

Doç.Dr. Suha Orçun MERT (Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Öğretim Üyesi)

Doç.Dr. Yakup KUTLU (Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi)

Dr.Öğr.Üyesi Yunus EROĞLU (Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi)

Nevzat ERGÜN (Fakülte Sekreteri / Raportör)

Bölümlerimiz ve Tanıtımları

Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Mühendislik Temel Bilimleri
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Fakültemizden Kareler